Om Ebba Laurin

Engagemang, Ledarskap, Försäljning, Paradoxer, VUCA

För de som kan segla är det en barnlek om det är ljust, vindstilla och platt. Men att segla i mörker på öppet hav i storm och utan sjökort är något helt annat. Att leda, sälja och utveckla affärer i dag är utmanande. Liksom att som att segla i storm. Ebba föreläser om VUCA- Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity som betecknar instabilitet, ovisshet, osäkerhet, komplexitet, tvetydighet och multipla perspektiv. Det är motsatsen till stabila förhållanden och högföränderliga förhållanden. VUCA är stormen på öppet hav, mörker och affärer, ledarskap och försäljning i VUCA handlar om en konstant tidsbrist, otydliga vägar och oklara mål. VUCA kräver nya grepp.

Framgång i VUCA handlar om samarbete under stor press. Agerande måste ske med snabbhet och precision med hänsyn till människor, teknik och affärer. Tempot och förändringstakten är hög. Därför måste många kunna leda sig själv och andra. Dessutom måste de vara bekväma med en portfölj av uppgifter, roller och relationer som kan förändras radikalt på kort tid. Ledare måste anta olika roller för att navigera och leda och de måste förstå helheten och detaljerna.

Ebba Laurin är Ekonomie Doktorn från Handelshögskolan som satte sig i skolbänken på Handelshögskolan i Stockholm efter 20 år i näringslivet. Hennes forskning handlar om strategiska kundrelationer, affärstransformerande försäljning och att leda i VUCA. Ebba är entreprenör och har varit chef och ledare i operativa och strategiska roller både näringsliv och organisationer under 20 år. Den praktiska nyttan och glädjen av forskningen är viktig. Ebbas hjälper ledare och anställda bli relevanta i VUCA och i kundrelationer. Hennes förståelse för taktik, strategi i organisering och strukturer och hennes förståelse för relationer och affärer ger kunderna hävstångseffekt.

Läs mer om Ebba »

Ebbas Partners

Ebba har valt ut partners som är experter inom sina områden. Samarbete, öppenhet, klokhet. Kundengagemang, Kunskap och Kundvärde är det som utmärker Ebbas partners. Ebba samarbetar med olika partner, oftast mindre bolag som är snabbrörliga och relevanta för kunden. De som är utvalda är bäst på det man gör och navigera i komplexitet och tidsbrist i dialog med kunder.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK